Γεώργιος Ρήγινος, “Ηγουμενίτσα -Αρτα – Πρέβεζα, τρείς πόλεις της Ηπείρου, τρία νέα Μουσεία:Σχεδιασμός και υλοποίηση των εκθέσεων” – British School at Athens