Ημερίδα στη μνήμη του Καθηγητή Σπύρου Ιακωβίδη – British School at Athens