Λένα Λαμπρινού: “Κτηριακές πληροφορίες για τον Παρθενώνα μέσω αρχειακών τεκμηρίων – κείμενα και απεικονίσεις” – British School at Athens