Ευριπίδης Γαραντούδης, “Οι τόποι και οι άνθρωποι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού”

Ευριπίδης Γαραντούδης, “Οι τόποι και οι άνθρωποι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού”

Ευριπίδης Γαραντούδης, "Οι τόποι και οι άνθρωποι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού"

Workshop 'Cyprus, Female Voice and Memory: Literature, Arts and History in the Work of Niki Marangou'.

Upper House, British School at Athens, 23th September 2017

<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-2" style="display:block;" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget">
<h3 class="widget-title">Featured Videos</h3>
</aside>