Νίκος Φαλαγκάς, “Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός”

Νίκος Φαλαγκάς, “Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός”

Νίκος Φαλαγκάς, "Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός"

Workshop 'Cyprus, Female Voice and Memory: Literature, Arts and History in the Work of Niki Marangou'.

Upper House, British School at Athens, 23th September 2017

<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-2" style="display:block;" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget">
<h3 class="widget-title">Featured Videos</h3>
</aside>