Νίκος Φαλαγκάς, “Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός”

Νίκος Φαλαγκάς, “Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός”

Νίκος Φαλαγκάς, "Η βιογραφία ως μυθοπλασία: Ο Ευάγγελος Λουίζος από τη γενιά του τριάντα στο Είναι ο πάνθηρας ζωντανός"

Workshop 'Cyprus, Female Voice and Memory: Literature, Arts and History in the Work of Niki Marangou'.

Upper House, British School at Athens, 23th September 2017