Φλώρα Μανακίδου, “«Εκφραστικοί» περίπατοι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού: Το θαύμα του καθημερινού”

Φλώρα Μανακίδου, “«Εκφραστικοί» περίπατοι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού: Το θαύμα του καθημερινού”

Φλώρα Μανακίδου, "«Εκφραστικοί» περίπατοι στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού: Το θαύμα του καθημερινού"

Workshop 'Cyprus, Female Voice and Memory: Literature, Arts and History in the Work of Niki Marangou'.

Upper House, British School at Athens, 23th September 2017