Stavros Kourousis and Tony Klein play Manolis Karapiperis “Aïdiniko zebekiko” and “Aïvaliotiko zebekiko”

Stavros Kourousis and Tony Klein play Manolis Karapiperis “Aïdiniko zebekiko” and “Aïvaliotiko zebekiko”

Stavros Kourousis (vocal, bouzouki) and Tony Klein (guitar) play Manolis Karapiperis "Aïdiniko zebekiko" and "Aïvaliotiko zebekiko"

Recording live at the British School at Athens, Upper House,  2 November 2015.